User name (e-mail)
Password

TEST OMGEVING TEST OMGEVING

Ondanks het gebruik van deze website blijft u als gebruiker volledig verantwoordelijk voor de goedkeurstatus van het personeel voor het vervaardigen van permanenet verbindingen. Van de databases gekoppeld aan de website https://www.dnvgl-webwelding.nl wordt dagelijks een back-up gemaakt. De opslag en de beveiliging van de gegevens voldoen aan de eisen van de Archiefwet. Ondanks de beveiligde internetverbinding kunnen vanwege de aard van het internet geen rechten worden ontleend aan via dit medium ontvangen informatie. DNV-GL. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van informatie via deze website en daaraan gekoppeld e-mail verkeer. Binnen de wettelijk verplichte bewaartermijn van 10 jaar kunnen ten allen tijde gewaarmerkte documenten worden opgevraagd bij DNV-GL door de rechtmatige gebruiker.
The validation date mentioned in the DNVGL - Webwelding database might be different from the actual validation date when revalidation of the welder certificate was done on paper only.
DNV GL - Webwelding
Det Norske Veritas B.V. - PCNL
Netherlands
 
Website for Welder, Weld Operator and other permanent Joining
Personnel Qualification